Gå til indhold

Danmark i Nordmakedonien

  • Ambassaden i Beograd

  • Honorær konsul i Skopje

Danmarks ambassadør i Beograd er akkrediteret i Skopje.

Med indgåelse og ratifikation af navneaftalen med Grækenland (”Prespa-aftalen”) i februar 2019 skiftede "Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien" (FYROM) navn til Republikken Nordmakedonien.

 

Hjælp til danskere i forbindelse med krise- og katastrofesituationer

Danmarks ambassade i Skopje, Nordmakedonien, har hjemme i Beograd. Hvis uheldet er ude i Nordmakedonien, eller du af anden grund har brug for udenrigstjenestens bistand, er det derfor ikke muligt umiddelbart at opsøge ambassaden.

I Skopje kan du imidlertid henvende dig til det honorære danske generalkonsulat:

Royal Danish Consulate General
Alkaloid AD
Bul. A. Makedonski No.12
1000 Skopje
Tlf. +3892 3104 067
Fax +3892 3104 064

[email protected]

Du er også altid velkommen til at kontakte ambassaden i Beograd:

Danmarks Ambassade
Neznanog Junaka 9 A
11040 Belgrade
Tel +381 11 36 79 500
Fax+381 11 4060 500

[email protected]

http://serbien.um.dk

Uden for åbningstiden har du i presserende tilfælde mulighed for at kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter i København, tlf. +45 33 92 11 12.

I tilfælde af akutte krise- og katastrofesituationer (naturkatastrofer, store ulykker, civile uroligheder, krig og terror m.v.) kan danskere i Nordmakedonien få bistand af den svenske ambassade i Skopje på lige fod med svenske statsborgere.
 
Embassy of Sweden
8ma Udarna Brigada No.2
1000 Skopje
Nordmakedonien
Tlf: +389-2-3297 880
Fax: +389-2-3112 065
[email protected] 

 

Ansøgning om pas

Ansøgning om dansk pas for personer fyldt 12 år kan indgives ved personligt fremmøde på den nærmeste danske repræsentation med biometriudstyr fx på den danske ambassade i Sofia eller Beograd. Det skal påregnes, at der skal bestilles tid for indlevering af ansøgning. Ansøgerne bedes søge nærmere information på de nævnte ambassaders hjemmesider, og eventuelt kontakte ambassaderne for en afklaring af krav til dokumenter og bilag i forbindelse med ansøgning. En anden mulighed er fortsat at søge om pas under ophold i Danmark.

Ansøgning om nødpas (provisorisk pas), forlængelse af pas eller pas for børn under 12 år kan indgives ved det honorære generalkonsulat i Skopje. Tidsbestilling for indlevering af ansøgning anbefales.

 

Ansøgning om visum/opholdstilladelse

Personer, der ønsker at ansøge om visum, opholdstilladelse/familiesammenføring og tilbagerejsetilladelse samt andre ansøgninger om opholdstilladelse, henvises til andre danske repræsentationer i regionen, hvor disse sager kan ekspederes. For engelsktalende henvises der endvidere til information på Udenrigsministeriets hjemmeside i linket her. Det skal påregnes, at der skal bestilles tid for indlevering af ansøgning.

 

Registrér dig på Danskerlisten under dit ophold i Nordmakedonien

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt, i det land du opholder dig i.

I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode. Mens det i lande med særlige risikoforhold anbefales, at man også registrerer sig ved kortere ophold.

Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. I det nye system er der indbygget en årlig opdatering, for at sikre korrekte oplysninger.

Du får adgang til Danskerlisten via et selvvalgt ID og password eller NemID.

Registrér dig på danskerlisten her >

Hvis du har brug for hjælp vedrørende Danskerlisten, kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice ([email protected], telefon 3392 1112).

 

Pas- og visumregler

Se Udenrigsministeriets hjemmeside for udenlandske pas- og visumregler:

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/ 


Forsikring

Den rejsende skal være rejsesygeforsikret.

Kontakt den nordmakedonske ambassade i København for evt. tvivlsspørgsmål:

Nordmakedoniens ambassade:

Skindergade 28 A 1
1159 København K
Tlf. +45 39766920
E-Mail: [email protected]